Polen krijgt van de EU 106 mld Euro (2014-2020): 

In het EU financiele kader 2014-2020, kan de Poolse markt profiteren van een aanzienlijke financiële ondersteuning. Polen is de grootste ontvanger in de EU!

Bedrijven die in Polen gevestigd zijn, kunnen steun ontvangen uit de EU-structuurfondsen! De EU-structuurfondsen zullen bijdragen tot de ontwikkeling van de economie op twee manieren: Aan de ene kant, de subsidies zullen worden gebruikt ter verbetering van de bestaande business-omgeving dwz vervoer en IT-infrastructuur, de bescherming van het milieu. Aan de andere kant, de middelen zullen worden gericht op kleine en middelgrote ondernemingen met het oog op de bevordering van zowel de ontwikkeling en de praktische toepassing van innovative en moderne technologieën. Buitenlandse investeerders kunnen ook aanzienlijk profiteren door investeringen in Polen.

Meer feiten over Polen (2015) – investeren in Polen:

Polen is het enige land in de Europese Unie die geen recessie heeft ondervonden tijdens de wereldwijde economische crisis. Bovendien heeft Polen de hoogste economische groei gehad in de afgelopen periode. De gemiddelde groei van de Poolse economie in 2012-2014 wordt geschat op 2,2 – 2,3% per jaar. In dezelfde periode, bedraagt het gemiddelde voor de Europese Unie (EU27) 0,6%. Polen, vanwege de centrale ligging in Europa, heeft een zeer gunstige weg-, spoor-en luchtverbindingen met alle EU-landen. Dit alles maakt Polen de beste locatie voor bedrijven die actief willen zijn zowel op de Centraal-en Oost-Europese markten.

Polen is een van de best presterende economieën in de CEE-regio, met veel zakelijke kansen en een indrukwekkende lijst van vergelijkbare voordelen in de regio. Voor de nabije toekomst blijft Polen een aantrekkelijke land om te investeren.

Er zijn bijna 40 miljoen consumenten op de Poolse markt!

Hooggekwalificeerde werknemers en goed opgeleide specialisten zijn makkelijk beschikbaar. Dit kan veel te maken met het feit dat Polen bijna 500 academische centra heeft.

De handige locatie in het centrum van Europa, maakt het land een ideale bestemming voor investeringen die zo wel op het westelijke als het oostelijke deel van Europa richten.

Investeerders die reeds aanwezig zijn op de Poolse markt kunnen rekenen op uitstekende voorwaarden voor investeringen. Ze krijgen directe financiele ondersteuning. Investeringsstimulansen worden door de Poolse lokale overheden verstrekt, bijvoorbeeld binnen de Speciale Economische Zones, waar bijzonder aantrekkelijke fiscale omgeving gecreeerd wordt.

BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE HANDEL MET POLEN

EXPORT

De totale export van goederen vanuit de Europese Unie (EU-28) naar Polen was in 2014 goed voor een bedrag van EUR 126,9 miljard. België vertegenwoordigde hierin een aandeel van 4,9%, waarmee het binnen de EU de 6de belangrijkste exporteur van goederen naar Polen was. Duitsland nam de 1ste plaats in met 37,6%, voor Nederland (8,5%) en Italië (8,1%). Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) naar Polen van 2013 tot 2014 toenam met 8,6%, gingen de Belgische verkopen er tijdens deze periode met 9,2% op vooruit. De export van Duitsland vermeerderde met 12,4%, terwijl die van Nederland en Italië steeg met respectievelijk 4,5% en 9,9%. Doordat de Belgische uitvoer in 2014 procentueel gezien sterker groeide dan het Europese gemiddelde, heeft ons land afgelopen jaar marktaandeel gewonnen in Polen.

IMPORT

De totale import van goederen vanwege de Europese Unie (EU-28) uit Polen bedroeg EUR 120,0 miljard in 2014. België vertegenwoordigde een aandeel van 3,1%, waarmee het binnen de EU de 11de belangrijkste importeur van goederen uit

Polen was. De eerste plaats werd ingenomen door Duitsland met 34,9%, gevolgd door Tsjechië (8,1%) en het Verenigd Koninkrijk (7,9%). Terwijl de Europese invoer (EU-28) uit Polen van 2013 tot 2014 met 8,0% steeg, gingen de Belgische aankopen er tijdens deze periode met 10,9% op vooruit. De import van Duitsland nam met 10,5% toe, terwijl die van Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 8,2% en 3,6% groeide. Aangezien de Belgische import van goederen uit Polen procentueel sterker toenam dan het Europese gemiddelde, is ons marktaandeel er in 2014 op vooruit gegaan.

HANDELSBALANS VLAANDEREN-POLEN  (2010 – 2014)

Sinds 2002, het jaar waarin een aanvang werd genomen met Vlaamse in- en uitvoercijfers, is de totaalhandel tussen Vlaanderen en Polen nagenoeg continu gegroeid: afgezien van 2009 en 2012 gingen zowel de uit- als de invoer er jaarlijks op vooruit. De handel was op zijn intensiefst in 2014, toen beide handelsstromen samen een waarde vertegenwoordigden van € 8,468 miljard (tegenover € 2,647 miljard in 2002). Daarbij had de Vlaamse export ook jaarlijks de bovenhand op de import: onze invoer uit Polen bedroeg gemiddeld ongeveer 61% van onze uitvoer. Het handelsoverschot rondde in 2012 voor het eerst de kaap van € 2 miljard, ook in 2014 was dit het geval. De voorlopige en onvolledige cijfers voor 2015 wijzen op een verdere groei van de goederenhandel met Polen: in januari – juni 2015 beliep de uitvoer € 2,780 miljard (+ 2,18% tegenover jan.-jun. 2014) en de invoer € 1,630 miljard (-0,27% tegenover jan.-jun. 2014). De invoer haalde daarmee 58,63% van de uitvoer.

Vlaamse uitvoer naar Polen (2014) EUR 5,27 miljard (10e markt)

Vlaanderen exporteerde in 2014 voor € 5,267 miljard naar Polen en stelde daarmee het exportrecord van 2013 weer wat scherper. De Vlaamse afzet in Polen groeide met 8,48% tegenover 2013 en evolueerde dus gunstiger dan zowel de Vlaamse intra-EU-export (2014: +1,54%) als onze mondiale afzet (+0,73%). Daarmee bleef Polen op de 10de plaats op de ranglijst van afzetmarkten voor Vlaanderen. Ook liep het aandeel van de Poolse markt in het Vlaamse exporttotaal – in 2013 was dat 1,66% – in 2014 op tot 1,79%.

Cijfergegevens van de WTO geven aan dat in 2014 de Poolse totaalinvoer 164,15 miljard euro beliep, waarmee het land de 24e wereldimporteur werd, goed was voor 1,15% van de mondiale invoer (na Thailand en voor Maleisië). De waarde van de goederen die Vlaanderen in 2014 naar Colombia exporteerde (5,27 miljard euro), correspondeerde met 3,21% van de totale Poolse jaarinvoer (in 2013: 3,14% aandeel in Poolse totaalimport).

Vlaamse invoer uit Polen (2014) EUR 3,2 miljard (16e leverancier)

In 2014 nam de waarde van de totale Vlaamse invoer toe met 0,45% (mondiaal) en kromp onze intra-EU-import zelfs met 1,96%, terwijl onze invoer uit Polen toenam met maar liefst 9,19%. Polen zag zodoende zijn aandeel in de Vlaamse totaalimport stijgen (van 1,02% in 2013) tot 1,11% en bleef op dezelfde positie staan op de ranglijst van leveranciers voor Vlaanderen.

Data afkomstig van de WTO geven aan dat in 2014 de Poolse totaaluitvoer 163,1 miljard euro heeft bedragen. Op basis van dat uitvoercijfer bezette Polen in 2014 de 26e plaats onder de exporterende landen (na Brazilië en voor Oostenrijk) en leverde daarmee 1,14% van de wereldgoederenuitvoer. De waarde van al het exportgoed dat Vlaanderen in 2014 uit Polen heeft geïmporteerd, correspondeerde met 1,96% van de totale Poolse jaaruitvoer aan goederen; in 2013 had dat aandeel nog 1,93% bedragen.

BELGIË – POLEN: EXPORT EN IMPORT VAN DIENSTEN (2014)

Tot vandaag is het nog niet mogelijk om over diensten in- en uitvoerstatistieken te publiceren op het gewestelijke niveau. Op het Belgische niveau zijn er wél cijfers beschikbaar, geput uit de betalingsbalans van de Nationale Bank. In wat volgt, gaat het dan ook telkens over de Belgische buitenlandse handel van diensten, niet over de Vlaamse.

In 2014 exporteerde België wereldwijd voor 91,57 miljard euro aan diensten. Dat was 6,58 miljard euro meer (+7,74%) dan de 84,99 miljard euro uitvoer in 2013. Toen was de toename t.o.v. het jaar dáárvoor – 2012 – nog een stuk minder indrukwekkend geweest, met “amper” 1,8 miljard meeruitvoer aan Belgische diensten (+2,12%).

In 2014 kwam de invoer van diensten in België op 86,36 miljard euro uit, niet minder dan 8,1 miljard euro meer (+10,34%) dan in 2013 (78,27 miljard euro). De dienstenbalans bleef in 2014 voor een comfortabele 5,21 miljard euro in het groen, een surplus dat toch anderhalf miljard lager lag dan de 6,72 miljard euro overschot in 2013.

In 2014 maakten diensten 27,2% uit van de Belgische totaaluitvoer (van goederen en diensten samen). 72,8% ervan was voor rekening van goederen. Bij de invoer lag de verhouding licht anders en resulteerde in 25,85% voor diensten en 74,15% voor goederen.

Op de wereldmarkt voor diensten bezette België in 2014 de 12e plaats als dienstenexporteur met een aandeel van 2,40% in de werelduitvoer en dat na Singapore (2,73%) en voor Zwitserland (2,34%).

Als wereldimporteur van diensten werd ons land 14e in 2014, met 2,29% van de mondiale dienstenimport achter de naam, na Italië – met 2,36% inbreng – en vóór Canada met een mondiaal aandeel van 2,23%).

Belgische uitvoer van diensten naar Polen

Betalingsbalansgegevens van de Nationale Bank geven aan dat België in 2014 voor 793 miljoen euro aan diensten naar Polen heeft uitgevoerd. Dat was liefst 28,07% meer dan in 2013 – toen er ook al een stijging van 7,5% op het bord was gekomen, waardoor onze dienstenuitvoer naar Polen inmiddels al bijna 40% hoger ligt dan in 2012 (576 miljoen euro) en zelfs een volle 3,2 keer hoger dan in 2008 (246 miljoen euro). Die tot nog toe ononderbroken reeks jaarstijgingen van onze dienstenexport heeft van Polen in 2014 onze 14e dienstenmarkt gemaakt — na Japan en voor Denemarkten — met een aandeel van 0,87% in de totale Belgische jaaruitvoer.

In het totale exportpakket aan diensten naar Polen boet de post andere commerciële diensten allesbehalve in aan belang: in 2014 dikte de uitvoer in die tak zelfs met meer dan de helft aan (+53,1% of 100 miljoen euro meer) tot 288 miljoen euro, het equivalent van 36,34% van de totale dienstenexport richting Polen.

Worden tot die veelomvattende branche gerekend: marktonderzoek en adviesdiensten, recrutering en selectie, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, PR, reclame, architectuur, engineering, wetenschappelijke inspectie- en certificeringsdiensten, makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, land- en mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer…

Transport — dat in 2013 onze derde uitvoerpost was geworden na meer dan 1/5 exportwaardeverlies dat jaar — bleek zich in 2014 te herpakken (+23,2%), maar bleef wel derde met een aandeel van 16,8%). Amper 3 miljoen euro lag het in 2014 achter op telecom en ICT, dat ook al 23% vooruitging en onze 2e uitvoertak naar Polen bleef met 17,15% inbreng in het totaal. Ook de export van reisverkeer bleef allengs de hoogte ingaan (+9,8%) en haalde nog 12,1% van het uitvoertotaal. Maar in 2014 was het wel de bouwbranche die zich het felst in de kijker werkte met een stijging van liefst 186,3% t.o.v. 2013. Het aandeel ervan in onze uitvoer ging navenant de hoogte in en haalde in 2014 de top 5 met 6,48% inbreng. In 2013 had de sector nog pas zevende gestaan met niet eens 3% aandeel (2,9%) in de dienstenafzet aldaar.

Belgische invoer van diensten uit Polen  

Met de jaren is de dienstenbalans met Polen voor België telkens diep in het rood blijven gaan, al werd het tekort in 2013 ietwat getemperd tot -280 miljoen euro, een tekort dat in 2014 nauwelijks groter werd. In 2014 was de uitvoer aan diensten naar Polen immers ruim 28% hoger gegaan, terwijl aan de invoerzijde er “maar” 19,4% bijkwam, waardoor de jaarinvoer uit Polen in 2014 voor het eerst de 1-miljard-eurogrens doorbrak (1,073 miljard euro).

Dat miljard euro invoer in 2014 klasseerde Polen als dienstenleverancier 1 plaatsje hoger dan in 2013 en wel op de 11e plaats, van waaruit het 1,24% van onze totale wereldinvoer aan diensten aanbood. In de rangschikking moest Polen Ierland (met 3,05% invoeraandeel) voor zich dulden, maar wist het wel Oostenrijk voor te blijven (op 12 met 1,16% van de Belgische totaalinvoer aan diensten).

Na een lichte daling in 2013 (-7,5%) heeft de transportsector — sinds jaar en dag dienstenbranche nummer 1 bij de invoer uit Polen — in 2014 een recordwaarde laten noteren van 366,9 miljoen euro. Die kwam er na een stijging dat jaar met liefst 15%, wat transport een aandeel opbracht van 34,2% in de Belgische totaalinvoer aan diensten uit Polen. De vervoersbranche tekent in zijn eentje voor een balanstekort van niet minder dan 234 miljoen euro (m.n. 132 miljoen euro uitvoer naar Polen min 367 miljoen euro invoer eruit).

Toch hielden daarnaast ook andere commerciële diensten er aan de invoerzijde in 2014 stevig de pas in, want — na de 11% terugloop in 2013 — ging de invoerwaarde uit Polen in 2014 alweer voor zowat de helft omhoog (+47%) tot 336,8 miljoen euro. Daardoor bedraagt het verschil met transport, het nummer 1 nog hooguit 30 miljoen euro.

Ook het invoeraandeel van andere commerciële diensten zit inmiddels ook al aan 31,4% van de totaalinvoer, ook maar 2,8 procentpunt achter op transport (34,18%).

Bij de invoer bleef de waarde van reisverkeer in 2014 hangen op hetzelfde peil als in 2013 (-0,04%); het aandeel liep dan weer terug tot 10,9%). De Poolse uitvoer van bouwactiviteiten naar ons land ging in 2014 licht achteruit (-3,5%; aandeel: 9,77%). Forse stijger én nieuwkomer in de invoertop 5 was dan weer de tak telecom en IT (+128,6%; aandeel: 6,05%). Daarmee liet het in 2014 maak- en loonwerk (onderaanneming) achter zich, dat in 2013 nog de vijfde invoerpost was geweest.

Polen en de wereldhandel voor diensten

In 2014 voerde Polen wereldwijd voor 27,1 miljard euro aan diensten in. Dat invoerbedrag zette het land op de 30e plaats op in de wereldranglijst met dienstenimporteurs met een aandeel van 0,76% in de mondiale diensteninvoer, na Maleisië (32,9 miljard euro: 0,92% aandeel) en voor Indonesië (24,98 miljard euro; 0,70% aandeel).

Met 792,9 miljoen euro uitvoer in 2014 tekende Belgïe als leverancier voor 2,93% van het Poolse invoertotaal aan diensten wereldwijd.

In 2014 exporteerde Polen voor 34,33 miljard euro aan diensten naar de wereldmarkt en werd daarmee de 29e exporteur van 0,94% van de totale wereldexport, na Noorwegen (36,8 miljard euro; 1% aandeel) en voor Griekenland (31,85 miljard euro; 0,87% aandeel). Als exportmarkt voor diensten die Polen in 2014 uitvoerde, stond België – met 1,07 miljard euro aan import – inmiddels al in voor 3,13% van de Poolse totale dienstenuitvoer.

BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB)
Agentschap voor Buitenlandse Handel
www.nedpol.nl