Jak możemy Ci pomóc?

Chciałbys wprowadzić na rynek belgijski lub holenderski Twój produkt lub usługę, a nie wiesz jak się do tego zabrać?
W takiej sytuacji będziemy Ci w stanie udzielić pomocy.

WIĘCEJKONTAKT

Czego możesz się po nas spodziewać?

  • Doradztwo w sprawie belgijskiego rynku zbytu i oszacowanie szans powodzenia
  • Doradztwo w sprawie belgijskich zwyczajów i przyzwyczajeń tak aby zwiększyć szanse na powodzenie Twojego projektu
  • Prowadzenie w fazie początkowej projektu lub podczas całego jego trwania
  • Pomoc administracyjna i/lub przekierowanie do odpowiednich instytucji
  • Profesjonalne tłumaczenie ustne i pisemne w razie potrzeby
  • Profesjonalne reprezentowanie na miejscu

O Belgii

flaga

Handel zagraniczny

Belgia, oraz tereny na których się ona obecnie znajduje, od dawna stanowią jedne z największych drzwi do i z Europy. Jej centralne położenie w stosunku do zachodniej części kontynentu, silnie rozwinięte ośrodki miejskie, sąsiedztwo Francji, Niemiec i Holandii, stanowią o dużej aktywności gospodarczej tego kraju oraz o jego dużej zależności od handlu zagranicznego. Należy do tego dodać szczególną rolą Antwerpii, która jest drugim pod względem przeładunku towarów portem morskim w Europie, najgęstszą sieć linii kolejowych na starym kontynencie oraz wysoko rozwiniętą żeglugę śródlądową. Nie bez powodu zatem udział eksportu w belgijskim PKB sięga dwóch trzecich wartości tego wskaźnika.

Szerokie otwarcie Belgii na współpracę gospodarczą i wymianę handlową z zagranicą sprawia, iż kraj ten jest w dużym stopniu narażony na wpływ zmian handlu światowego oraz uzależniony od rozwoju sytuacji na światowych rynkach, między innymi na rynku surowców energetycznych.

Zaznaczyć należy tutaj, iż ze względu na bardzo dużą ilość podmiotów gospodarczych operujących na terenie Belgii, a będących, z punktu widzenia prawnego, rezydentami innych państw, władze belgijskie prowadzą podwójną statystykę wymiany handlowej z zagranicą. Bilans według tzw. kryterium wspólnotowego bierze pod uwagę obroty towarowe realizowane zarówno przez podmioty belgijskie jak i obce. Natomiast bilans liczony według tzw. kryterium narodowego obejmuje jedynie obroty dokonywane przez firmy belgijskie. W zależności od stosowanej metody obliczeń, zmienia się saldo belgijskiego handlu zagranicznego (liczone według metody wspólnotowej jest ono od lat pozytywne; metoda narodowa wykazuje zaś niewielki deficyt). Eksport generuje blisko 34% belgijskiego PKB.

Komu się udało?

Oto branże w których udało się na stałe zaistnieć polskim firmom na rynku belgijskim dzięki odpowiedniej pomocy:

  • biura pracy tymczasowej (budownictwo, przemysł)
  • producenci okien i drzwi (Fakro, Drutex, Oknoplast, …)
  • producenci żywności
  • firmy budowlane (Erbud, …)
  • producenci mebli (Twoj Styl, …)
  • producenci materiałów budowlanych (Gór-Stal)
  • producenci wszelkich pojazdów (Solaris, Pesa, …)

Kontakt

Bel-Pol Business Solutions

EBIS Group bvba (EBIS Group Sp.z.o.o.)

Kouwerheide 19

2610 Wilrijk (Antwerpen)
BELGIË

Tel: 0032 486 33 66 90
E-mail: info@belpol.be
BTW: BE 0660.825.069